Разположен в полите на Стара планина и в непосредствена близост до р. Сивек, хотел "Странноприемница" се намира на 8 км южно от центъра на Габрово и е част от Етнографския музей на открито "Етър". Построен и обзаведен в унисон с цялостния облик на етнографския музей, хотелът предлага възможност за активен отдих, бизнес пътувания, делови срещи, конферентни и фестивални прояви. 
 

Хотелът е открит през 1981 г. като част от комплекса на ЕМО Етър, в чест на 1300 годишнината на България и с официално название „Странноприемница Етър“. Проектът е разработен в средата на 70-те години от проектантски екип на ИПП Туристпроект в състав арх. Иван Попов и арх. Людмила Белокапова (архитектура), арх. Татяна Кондарева и арх.  Дора Радославова (интериор). През 2016 г. е изработено архитектурно заснемане, извършено е конструктивно обследване и е изготвен технически паспорт.

 

 

 

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНА КОМПОЗИЦИЯ И АРХИТЕКТУРА

Архитектурата на сградата е съчетание от интерпретация на българската възрожденска къща и основни принципи на класическия модернизъм. От една страна са използвани характерното за възрожденските къщи развиване на обема в няколко ката, ритмичност и издължена пропорция на прозоречните отвори, както и комбинация между каменна облицовка на приземния етаж, дървена обшивка и мазилка на горните нива и скатни покриви с покритие от керамични керемиди. В същото време, ниският наклон на покривите, големите подпорни разстояния и обширните обслужващи пространства и коридори, заедно със съвременния изчистен език на интериора, са с подчертано съвременно звучене и в духа на принципите на модернизма за простота, лекота и конструктивно освобождаване на приземния етаж. Двете теми се срещат в интериора, където изчистените линии на окачените тавани, оригиналните облицовки и мебелите са съчетани с традиционна фолклорна орнаментика на мебелите, тъкани, дърворезби.

Хотел Странноприемница представлява 5-етажна и силно терасирана масивна сграда със застроена площ от 1092 кв.м., разгърната застроена площ от 3597 кв.м. Постройката е организирана в пет основни обема, които препращат към българските архитектурни традиции и същевременно умело доближават значителните й площ и обем до мащаба на останалите сгради от ансамбъла на „Етър”.

 

Сградата е свободно разположена на северната регулационна линия на имота. Основният й вход е на етаж 3 от западната фасада, обърната към основния път между Габрово и Етъра. Етаж 1 и 2 са частично вкопани в стръмно спускащия се на юг терен, а етажи 4 и 5 отстъпват терасовидно от приемния контур на сградата. Имотът на хотела включва още две паянтови постройки от източната й страна, които не са обект на конкурса.

ФУНКЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

По оригинален проект, хотелът разполага със:

  • 100 места за настаняване, разположени на 5-те етажа на сградата, организирани около 2 основни стълбищни ядра – източно и западно;

  • Рецепция, гардероб на ресторанта и лоби бар с прилежаща покрита тераса с колонада на етаж 3, на който е разположен западният, основен вход на сградата.

  • ресторант за 100 места, с отделен вход и гардероб, на етаж 3 и прилежаща кухня на етаж 2;

  • приземна механа за 35 души и обслужващи помещения на етаж 1;

 

Хотелските стаи са организирани около две основни комуникационни ядра:

  • Западна стълбищна клетка, осигуряваща достъп от рецепцията на етаж 3 до хотелските стаи на етажи 4 и 5

  • Източна стълбищна клетка, осигуряваща достъп от рецепцията на етаж 3 до хотелските стаи на етажи 1 и 2.

 

Достъпът до предвидените по оригинален проект пространства за ресторант е отделен от този за хотелското настаняване и се осигурява от еднораменна вътрешна стълба, достъпна от основния вход на хотела от западната му фасада.

 

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Актуалното общо състояние на сградата е добро, но е необходимо общо преустройство с оглед на необходимостта за физическо и функционално обновяване към съвременните изисквания за настаняване, както и към съвременната дейност и бъдещи намерения на ЕМО „Етър“. В лошо състояние са покривите – регистрирани са течове вследствие на начупени и разместени керемиди, които компрометират фасадни мазилки, дъсчени обшивки по сачаци  стени и елементи от покривната конструкция.

 

Архитектурата на оригиналната сграда като обемно-пространствена композиция, стилистика и интериор е запазена в значителна степен. Все пак, от откриването на хотела до днес са извършени и някои архитектурни и технически намеси, описани по-подробно в заданието на конкурса.

 

Актуални проблеми на сградата са:

  • неизползване и лошо материално състояние на помещенията на някогашната кухня към ресторанта

  • неизползване и лошо материално състояние на голяма част от обслужващите помещения и някогашните хладилни камери на етаж 1;

  • Поради значителното разширяване на обема обслужвани посетители от механата през топлите месеци – от 35 по оригинален проект до 65 днес и допълнителни над 60 външни места през топлите месеци - кухнята на механата адаптира допълнителни пространства на етаж 1 без извършени конструктивни намеси. Така усвоените помещения обаче не предоставят необходимото удобство и функционални връзки за работа в механата.

 

По отношение на инфраструктурата за настаняване, предвидените в оригиналния проект 100 места за настаняване не са използвани никога по предназначение в пълен капацитет. Част от стаите са усвоени за други функции и днес хотелът разполага с 43 хотелски стаи и 2 апартамента с общ капацитет от 87 легла. Поради лошо състояние на някои от стаите се ползват 29 стаи и 1 апартамент с общо 61 легла - неизползваеми са стаите на етаж 1, настаняване се предлага на етажи 2, 3, 4 и 5).;

ЗА ХОТЕЛА