Приключи приемането на проекти


Победителите ще бъдат обявени в отворено за участниците в конкурса и представители на медиите заседание на журито на 21 януари, неделя, от 16:30 часа в залата на хотел Странноприемница

Приключи приемането на проекти по националния архитектурен конкурс за реконструкция на хотел “Странноприменица” към Етнографски музей на открито “Етър” (ЕМО Етър). Получените проекти ще бъдат оценявани анонимно от жури в края на тази седмица. Победителите в конкурса ще получат парична награда на стойност 10 000 лв., както и договор за директно възлагане за изработване на технически проект. Наградите за второто и третото място са съответно - 4 000 и 2 000 лв.

Pезултатите ще бъдат обявени на открито заседание, което ще се проведе на 21.01.2018 г. от 16.30 ч. в залата на хотел “Страннопримница”. Поканени да присъстват са участниците в конкурса или техни упълномощени представители и представители на медиите.

За конкурса

Архитектурният конкурс за хотела на ЕМО Етър беше обявен в началото на ноември. В рамките на два месеца и половина, участниците трябваше да разработят идейни проекти за осъвременяване на сградата на хотела, така че той да отговори на визията за бъдещо развитие на Етнографския музей на открито “Етър”. Задачите пред участниците бяха свързани с функционално преосмисляне на част от блока за настаняване, както и общите помещения, заедно с цялостна концепция за интериор при опазване архитектурните стойности на сградата като част от недвижимата културна ценност от национално значение ЕМО Етър.

Журито е в стъстав арх. Йорданка Кандулкова, арх. Христо Станкушев, арх. Делчо Делчев, арх. Мартин Христов, арх. Мария Хлебарова, Теодора Узунова - управител на хотела и адв. Детелин Цонев.

Организацията на конкурса, както и заданието към него бяха подготвени от екипа на Урбанистас (www.urbanistas.eu) - платформа за градска култура и проекти.

Конкурсът е подкрепен от Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България.